Kontakt a fakturační údaje

Sekretariát SAK, o.p.s.

Adresa: Nad Panenskou 4/164, Praha 6, 169 00
Telefon: +420 233 324 440
E-mail: sekretariat@sakcr.cz
Datová schránka: 6qd6deb
Sociální sítě:

Daňové doklady zde

Fakturační údaje

IČ: 28488946
DIČ: CZ28488946
Č.Ú: 225938235/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ31 0300 0000 0002 2593 8235
SAK, o.p.s., je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností Městským soudem v Praze, oddíl 0, vložka 624, SAK, o.p.s., je plátcem DPH

MUDr. David Marx, Ph.D.
MUDr. David Marx, Ph.D.
Ředitel SAK, o.p.s.

+420 602 260 244
marx@sakcr.cz

Ing. Gabriela Franková
Ing. Gabriela Franková
Zástupkyně ředitele SAK, o.p.s.

+420 602 325 322
gabriela.frankova@sakcr.cz

Ing. Radek Wiltavský
Ing. Radek Wiltavský
Office manager
Agenda vzdělávacích akcí

+420 733 524 804
radek.wiltavsky@sakcr.cz

Nepřítomnost od 19.2.-23.2.2024, kontaktujte mě v neodkladných záležitostech e-mailem nebo Ing. Frankovou

Anna Šťastná
Jaroslava Lopatková
Jaroslava Lopatková
koordinátorka pro konzultační a akreditační činnost

+420 233 324 440
sekretariat@sakcr.cz

MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA
MUDr. František Vlček, Ph.D., MHA
Externí poradce, strategie a speciální projekty

+420 724 387 413
frantisek.vlcek@sakcr.cz