Standardy

Errata et Corrigenda k Akreditačním standardům pro nemocnice - aktualizováno 15. 1. 2014 Stáhnout DOC
Errata et Corrigenda k Akreditačním standardům pro ambulance 19.2.2019 Stáhnout DOC
Akreditační standardy pro zdravotnické záchranné služby Stáhnout PDF
Akreditační standardy pro zdravotní péči v pobytových zařízeních sociálních služeb Stáhnout PDF
Akreditační standardy pro ambulantní zdravotnická zařízení - platné od 1.4.2019 Stáhnout PDF
Akreditační standardy pro následnou péči Stáhnout PDF
Akreditační standardy pro nemocnice Stáhnout PDF