12.07.2017

V januári v roku 2016 prešli 3 polikliniky ProCare ako prvé zdravotnícke zariadenia na Slovensku akreditáciou kvality a bezpečnosti. Dnes sa k nim pridáva aj bratislavská nemocnica ProCare Medissimo.

12.07.2017

Na Slovensku je prvá nemocnica, ktorá prešla jej akreditáciou a dostala certifikát kvality.

06.04.2017

D. Marx je riaditeľomSpojenej akreditačnej komisie ČR, ktorá hodnotí nemocnice. Vlani pridelila certifikát kvality a bezpečnosti aj trom slovenským zdravotníckym zariadeniam.

Aktuality
22.11.2017
Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví, Praha

Spojená akreditační komise a Centrum zdravotnického práva Právnické fakulty UK pořádají seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob - aktuální situace ve zdravotnictví". Cílem semináře je seznámit účastníky s dopady novely zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve znění zákona č. 183/2017 Sb., účinného od 1.7.2017, do praxe poskytovatelů zdravotní péče..


20.11.2017
Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče", Praha, 20.-22.11.2017

Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče" seznámí účastníky se základními společnými požadavky systémů pro řízení kvality a připraví je jak teoreticky, tak i částečně prakticky k výkonu funkce interního auditora kvality a bezpečí zdravotnického zařízení. 


07.11.2017
Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení a efektivní práce s daty“

Zajištění bezpečného prostředí pro poskytování zdravotní péče a aktivní vyhledávání a řízení rizik je jedním z hlavních cílů systémů pro řízení kvality. Mezi oblasti s potenciálně velmi vysokým výskytem rizik bezesporu patří hygiena prostředí zdravotnického zařízení.


30.10.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.

Anketa

Archív anket »

Přehled podzimních vzdělávacích akcí SAK

      7.11.2017, Praha

      Seminář „Prevence a kontrola infekcí ve zdravotnickém zařízení
       a efektivní práce s daty“

       - přihlašování otevřeno (přihláška v sekci "Pořádané akce")

 

 

     22.11. 2017, Praha          

      Seminář "Trestněprávní odpovědnost právnických osob
      - aktuální situace ve zdravotnictví"

      - přihlašování otevřeno (přihláška v sekci "Pořádané akce")

      - pro zdravotnická zařízení, akreditovaná nebo se připravující na akreditaci
                                dle Akreditačních standardů SAK, o.p.s. a studenty prezenčních forem
                                studia zdarma

 

 

     30.10.2017, Praha        

     Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace
     - méně je více!

     - přihlašování otevřeno (přihláška v sekci "Pořádané akce")

     - pro zdravotnická zařízení, akreditovaná nebo se připravující
       na akreditaci SAK, o.p.s.

 

 

     

      20.-22.11.2017, Praha

      Certifikovaný kurz "Interní auditor kvality a bezpečí zdravotní péče"

      - přihlašování otevřeno (přihláška v sekci "Pořádané akce")