06.04.2017

D. Marx je riaditeľomSpojenej akreditačnej komisie ČR, ktorá hodnotí nemocnice. Vlani pridelila certifikát kvality a bezpečnosti aj trom slovenským zdravotníckym zariadeniam.

04.04.2017

Ostré předměty poranily v posledních dvou letech přes třetinu zdravotníků, nahlášení ale není samozřejmostí pro více než polovinu z nich. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků (POUZP). Mezery při používání ochranných pomůcek pak přiznává více než třetina zdravotníků. Skutečné číslo je však zřejmě ještě vyšší – mnozí totiž ani nevědí, co všechno k ochranným pomůckám patří. Nejčastěji uváděným důvodem, proč pracovníci pomůcky neužívají, je rozhodnutí managementu nemocnic a ekonomické důvody. Proto se nyní Česká asociace sester snaží, aby se zvýšily úhrady za odběry krve tak, že zdravotnická zařízení začnou bezpečnější pomůcky používat. Také POUZP, které už pro zlepšení situace vydalo metodické doporučení pro řešení situací spojených s poraněními ostrými předměty, se na vedení nemocnic snaží tlačit v tom smyslu, aby upřednostňovala zdraví svých zaměstnanců. Ti sami by však v první řadě měli přispět k řešení situace tím, že začnou poranění řádně hlásit. Nejenže tím chrání sami sebe pro případ, kdyby se nakazili infekčním onemocněním (které pak bude bráno jako pracovní úraz), ale dají tak vedení zdravotnického zařízení i ministerstvu zdravotnictví skutečný obraz o rozsahu problému – a tak je snad přimějí konat.

20.10.2016

Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje byla Spojenou akreditační komisí úspěšně akreditována jako první zařízení svého druhu v ČR.

Aktuality
12.06.2017
9. výroční odborná konference SAK „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“

Spojená akreditační komise ve spolupráci s Českou společností biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky pořádá již devátý ročník odborné konference, tentokrát s názvem „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“.


30.05.2017
Seminář - Chyby a omyly v přípravě a udržení akreditace - méně je více!

Systémy řízení kvality a bezpečí jsou často spojovány s nárůstem administrativy a rostoucí zátěží zdravotnických pracovníků. Je to skutečně tak nebo se jedná o pouhé nepochopení či zavádějící interpretaci? Cílem semináře je  formou kasuistik, diskusí a workshopů seznámit účastníky s nejčastějšími chybami při řízení dokumentů a záznamů.


06.04.2017
Akreditáciu poisťovne nebonifikujú

D. Marx je riaditeľom Spojenej akreditačnej komisie ČR, ktorá hodnotí nemocnice. Vlani pridelila certifikát kvality a bezpečnosti  aj trom slovenským zdravotníckym zariadeniam.

Anketa

Archív anket »

IX. výroční konferenci SAK "Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017"

Fotografie z IX. výroční odborné konference SAK naleznete na facebookových stránkách.