Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
29.05.2009 27.02.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 29.5.2009 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 1.-2.10.2012, 26.-27.2.2019.

Webové stránky zařízení