Institut klinické a experimentální medicíny IKEM

Institut klinické a experimentální medicíny IKEM
10.12.2015 26.11.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 10.12.2015 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 8. - 10. prosince 2015, 28.-30.11.2018 a 24.11.2021 - 26.11.2021.

Webové stránky zařízení