Rehabilitační nemocnice Beroun

Rehabilitační nemocnice Beroun
11.12.2015 12.11.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 11.12.2015 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 1.-2.11.2018 a 11.11.2021 - 12.11.2021.

Webové stránky zařízení