Psychiatrická nemocnice Bohnice

Psychiatrická nemocnice Bohnice
10.11.2016 20.10.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 10.11.2016 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 4.-7.11.2019 a 17.10.2022 - 20.10.2022.

Webové stránky zařízení