Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské
08.07.2016 29.05.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 8.7.2016 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 28.-29.5.2019.

Webové stránky zařízení