ReFit Clinic s.r.o

ReFit Clinic s.r.o
21.12.2016 20.12.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 21.12.2016 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 20.12.2019.

Webové stránky zařízení