Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice v Motole
23.01.2009 25.01.2024

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 23.1.2009 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 6.-10. listopadu 2017, 25.-29.1.2021 a 22.01.2024 - 25.01.2024..

Webové stránky zařízení