Fakultní nemocnice v Motole

Fakultní nemocnice v Motole
23.01.2009 29.01.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 23.1.2009 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 6.-10. listopadu 2017 a 25.-29.1.2021.

Webové stránky zařízení