Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
20.06.2018 10.12.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 20.6.2018 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 9.-10.12.2021.

Webové stránky zařízení