Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
14.12.2018

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 14.12.2018 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Webové stránky zařízení