Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
13.12.2016 26.11.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 13.12.2016 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 25.-26.11.2019.

Webové stránky zařízení