Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem

Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem
13.12.2016 29.11.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 13.12.2016 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 26.11.2019 a 29.11.2022.

Webové stránky zařízení