Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Ústav leteckého zdravotnictví Praha
16.11.2016 27.11.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 16.11.2016 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 27.11.2019.

Webové stránky zařízení