Ústav leteckého zdravotnictví Praha

Ústav leteckého zdravotnictví Praha
16.11.2016 15.11.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 16.11.2016 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 27.11.2019 a 15.11.2022.

Gratulujeme k úspěšné reakreditaci.

Webové stránky zařízení