Karlovarská krajská nemocnice, a.s.

Karlovarská krajská nemocnice, a.s.
22.09.2016 30.11.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 22.9.2016 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 23.-25.9.2019 a 28.11.2022 - 30.11.2022.

Webové stránky zařízení