Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
04.06.2008 19.10.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 4.6.2008 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 2.11.2017, 21.-22.10.2020 a 18.-19.10.2023.

Webové stránky zařízení