Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné

Beskydské rehabilitační centrum v Čeladné
12.04.2019 04.05.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 12.4.2019 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 03.05.2022 - 04.05.2022.

Webové stránky zařízení