Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z.
24.05.2019 06.12.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 24.5.2019 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 04.12.2023 - 06.12.2023 .

Webové stránky zařízení