Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
27.06.2019 08.12.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 27.6.2019 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 07.12.2023 - 08.12.2023 .

Webové stránky zařízení