MEDPOND s.r.o., Opava

MEDPOND s.r.o., Opava
19.07.2019 30.06.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 19.7.2019 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 30.06.2022.

Webové stránky zařízení