Oblastní nemocnice Náchod

Oblastní nemocnice Náchod
22.06.2017 15.09.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 22.6.2017 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 14.-17.9.2020 a 12.-15.9.2023.

Gratulujeme!

Webové stránky zařízení