Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
07.12.2016 16.11.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 7.12.2016 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 12.-13.12.2019 a 15.11.2022 - 16.11.2022.

Webové stránky zařízení