Oblastní nemocnice Trutnov a.s.

Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
07.12.2016 13.12.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 7.12.2016 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 12.-13.12.2019.

Webové stránky zařízení