Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové
28.11.2008 16.04.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 28.11.2008 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 23.-27.10.2017 a 13.-16.4.2021.

Webové stránky zařízení