Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o., Bílina

Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r. o., Bílina
16.12.2016 01.12.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 16.12.2016 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 3.12.2019 a 1.12.2022.

Webové stránky zařízení