Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.
12.09.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 12.9.2019 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Webové stránky zařízení