Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
15.11.2019 12.04.2024

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 15.11.2019 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 10.04.2024 - 12.04.2024.

Webové stránky zařízení