Nemocnice Na Homolce

Nemocnice Na Homolce
29.01.2020 27.01.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 29.1.2020 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 25.01.2023 - 27.01.2023.

Gratulujeme k úspěšné reakreditaci.

Webové stránky zařízení