Kroměřížská nemocnice a.s.

Kroměřížská nemocnice a.s.
08.12.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 8.12.2020 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Webové stránky zařízení