Nemocnice Hranice, a.s.

Nemocnice Hranice, a.s.
06.06.2008 01.10.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 6.6.2008 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 1.-2.6.2017 a 30.9.-1.10.2020.

Webové stránky zařízení