Nemocnice Hranice, a.s.

Nemocnice Hranice, a.s.
06.06.2008 09.06.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 6.6.2008 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 1.-2.6.2017, 30.9.-1.10.2020 a 08.06.2023 - 09.06.2023.

Gratulujeme k úspěšné reakreditaci!

Webové stránky zařízení