Ústav hematologie a krevní transfuze ÚHKT

Ústav hematologie a krevní transfuze ÚHKT
04.12.2020 06.12.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 4.12.2020 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 05.12.2023 - 06.12.2023.

Webové stránky zařízení