Nemocnice Jihlava, p.o.

Nemocnice Jihlava, p.o.
04.12.2008 12.01.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 4.12.2008 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 29.-30.11.2017 a 11.-12.1.2021.

Webové stránky zařízení