Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.

Nemocnice Nové Město na Moravě, p.o.
09.12.2008 01.10.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 9.12.2008 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 26.-27.10.2017 a 30.9.-1.10.2020.

Webové stránky zařízení