AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
18.03.2024 22.03.2024

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 18.3.2024 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 18.03.2024 - 22.03.2024.

Webové stránky zařízení