AGEL Středomoravská nemocniční a.s.

AGEL Středomoravská nemocniční a.s.
15.03.2021 19.03.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 15.3.2021 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Akreditovány zařízení AGEL Nemocnice Prostějov, AGEL Nemocnice Přerov a AGEL Nemocnice Šternberk.

Webové stránky zařízení