Nemocnice Pelhřimov, p.o.

Nemocnice Pelhřimov, p.o.
16.12.2008 22.01.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 16.12.2008 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 20.-21.11.2017 a 21.-22.1.2021.

Webové stránky zařízení