Nemocnice Ostrov, s.r.o.

Nemocnice Ostrov, s.r.o.
08.10.2010 06.10.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 8.10.2010 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 7.-8.10.2013 a 05.10.2022 - 06.10.2022.

Webové stránky zařízení