Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
27.10.2010 26.09.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 27.10.2010 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 8.-10. listopadu 2016 a 24.-26.9.2019.

Webové stránky zařízení