Nemocnice Třebíč, p.o.

Nemocnice Třebíč, p.o.
23.06.2008 09.06.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 23.6.2008 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 12.-13.6.2018 a 8.-9.6.2021.

Webové stránky zařízení