Domov ošetřovatelské péče - Home Care Dolní Rychnov, s.r.o.

Domov ošetřovatelské péče - Home Care Dolní Rychnov, s.r.o.
27.11.2007 29.01.2020

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 27.11.2007 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 27.1.2017 a 29.1.2020.

Webové stránky zařízení