Dům ošetřovatelské péče - Home Care Dolní Rychnov, s.r.o.

Dům ošetřovatelské péče - Home Care Dolní Rychnov, s.r.o.
27.11.2007 20.01.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 27.11.2007 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 27.1.2017, 29.1.2020 a 20.1.2023.

Gratulujeme k získání úspěšné reakreditace.

Webové stránky zařízení