Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.
19.12.2007 19.11.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 19.12.2007 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 15.11.2016 a 19.11.2019.

Webové stránky zařízení