Fakultní nemocnice Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava
23.11.2007 24.10.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 23.11.2007 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 15.10. 2013 a 21.-24.10.2019.

Webové stránky zařízení