Hornická poliklinika, s.r.o., Ostrava

Hornická poliklinika, s.r.o., Ostrava
17.10.2007 18.09.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 17.10.2007 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 27.10.2016 a 18.9.2019.

Webové stránky zařízení