Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
22.06.2007 08.04.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 22.6.2007 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 16. - 17. května 2013, 25.-26.4.2016, 11.-12.4.2019 a 07.04.2022 - 08.04.2022..

Webové stránky zařízení