Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.

Odborný léčebný ústav Paseka, p.o.
22.06.2007 12.04.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 22.6.2007 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 16. - 17. května 2013, 25.-26.4.2016 a 11.-12.4.2019.

Webové stránky zařízení