Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Svitavská nemocnice

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - Svitavská nemocnice
18.12.2007 06.12.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 18.12.2007 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 5.-6.12.2016 , 16.-17.12.2019 a 05.12.2022 - 06.12.2022.

Webové stránky zařízení