Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.

Nemocnice Valašské Meziříčí, a.s.
24.07.2007 30.05.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 24.7.2007 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 8.-9.6.2016 a 29.-30.5.2019.

Webové stránky zařízení