Nemocnice Písek, a.s.

Nemocnice Písek, a.s.
06.12.2006 10.11.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 6.12.2006 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 9.-10.12.2010, 21.-22.10.2013, 29.-30.9.2016, 4.-5.3.2020 a 9.-10.11.2023.

Gratulujeme k úspěšné reakreditaci!

Webové stránky zařízení