Vsetínská nemocnice. a.s.

Vsetínská nemocnice. a.s.
20.09.2006 06.12.2019

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 20.9.2006 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 6.-7.12.2010 a 5.-6.12.2019.

Webové stránky zařízení