Hamzova odborná léčebna Luže - Košumberk

Hamzova odborná léčebna Luže - Košumberk
25.11.2004 13.10.2022

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 25.11.2004 a externí certifikát kvality.

Reakreditační šetření proběhlo dne 17.-18.10.2007, 13.-14.10.2010, 9.-10.10.2013, 18.-19.10.2016, 16.-17.10.2019 a 12.-13.10.2022.

Webové stránky zařízení