Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.

Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a.s.
21.11.2005 19.12.2023

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 21.11.2005 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 2005, 2008, 2011; 19.-20.11.2014, 20.-21.11.2017, 20.-21.1.2021 a 18.-19.12.2023.

Webové stránky zařízení