Nemocnice Podlesí, a.s.

Nemocnice Podlesí, a.s.
21.11.2005 21.01.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 21.11.2005 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 2005, 2008, 2011; 19.-20.11.2014, 20.-21.11.2017 a 20.-21.1.2021.

Webové stránky zařízení