Nemocnice Třinec - Sosna

Nemocnice Třinec - Sosna
01.01.2008 03.12.2021

Zařízení získalo akreditaci na základě akreditačního šetření dne 1.1.2008 a externí certifikát kvality dle zákona 372/2011 Sb. a vyhlášky MZ č. 102/2012 Sb.

Reakreditační šetření proběhlo dne 2008,3.-4.11.2011,10.-11.12.2014, 14.-15.12.2017 a 2.-3.12.2021.

Webové stránky zařízení